Een vliegend zweefvliegtuig

Wat is zweefvliegen?

Inleiding:

Zweefvliegen is het vliegen met een zweefvliegtuig. Zo beginnen de meeste epistels over deze hobby.
Zweefvliegen is geen teamsport.
In de tweede zin hier boven staat al een uitspraak die afwijkt van de gangbare uitleg en dat zal in dit stukje meer voorkomen. Immers, U bent hier op een onafhankelijke zweefvliegsite beland! Het is de bedoeling U zakelijke informatie te geven. De schrijver is al 50 jaar zweefvlieger, vliegt actief mee in zweefvliegwedstrijden over de hele wereld, was vlieger bij de KLM en heeft een ervaring van dertig jaar in het geven van vliegonderricht op motorvliegtuigen.
Verder is er van enige financiele binding met welke organisatie dan ook geen sprake. We spreken hier dus vrijuit.

Zoals ik al schreef is zweefvliegen een hobby. Naar mijn eigen mening één van de mooiste hobby's die er is. In mijn opinie is het echter geen sport, evenmin als schaken of halma. Toch wordt het als zodanig betiteld en dat heeft voordelen. Sommigen beweren zelfs dat zweefvliegen een TEAMsport zou zijn. Zou je over het eerste nog kunnen twisten, het tweede is echt niet het geval. Zweefvliegen is een zeer individuele "sport". Een zweefvlieger is na de start (d.m.v. een lier, sleepvliegtuig of eigen hulpmotor) volledig op zich zelf aangewezen in zijn strijd met de elementen. Hij kan in een vlucht duizenden kilometers afleggen en letterlijk grote hoogten bereiken. Van enig "team" is echter tijdens zijn vlucht geen sprake. Een tweede controverse behelst de vraag "is zweefvliegen duur?". Het stereotype antwoord is dan "nee, want U kunt bij onze club al voor bijvoorbeeld tussen de 500 en 1000 Euro per jaar vliegen". Hier krijgt U een ander antwoord, namelijk JA, zweefvliegen is duur, zelfs schreeuwend duur! Een modern zweefvliegtuig kost al snel meer dan €150.000,-. Het onderhoud, verzekering etc. is evenmin goedkoop en een start met behulp van een lier (aanschafprijs meer dan 100.000,- Euro) of een motorvliegtuig (even duur) is dus ook verre van gratis. Het verschijnsel dat sommigen zweefvliegen als goedkoop aanprijzen zal door mij later in deze uitleg worden behandeld.


bladzijde 2, 3