RADARSCHERM ZWEEFVLIEGENONLINE ZWEEFVLIEGERSFORUM STARTPAGINAMogelijkheden van het radarscherm

Legenda

Rechts onder in de radarpagina vindt U de kleuren die de vliegtuigsymbolen kunnen hebben. Hieruit blijkt al dat iedere klasse van zweefvliegtuigen een eigen kleur heeft. Normaal krijgen de bekende vliegtuigen de kleur die bij hun klasse hoort. Tijdens een wedstrijd is het mogelijk dat vliegtuigen van een bepaalde klasse in een andere klasse meedoen. Bij wedstrijden die ondersteund worden door zweefvliegen online glider tracking, zal dan de klasse van de wedstrijd worden aangegeven en niet die van het vliegtuig. Enkele stippen in de legenda zijn aanklikbaar. Tijdens een ondersteunde zweefvliegwedstrijdwedstrijd zal hier de inschrijvingslijst van deelnemers in de betreffende klasse worden weergegeven.Wedstrijd opdrachten

Zodra de wedstrijdopdracht voor een klasse bekend wordt gemaakt door de wedstrijdleiding, zal deze in de trackingsite worden opgenomen. Deze kan dan zichtbaar worden gemaakt door middel van het opdrachtmenu. De keerpunten en tracklijnen zijn aanklikbaar voor meer informatie over de opdracht.Het radarscherm

Het life radarscherm maakt gebruik van de bekende Google map. De meeste mogelijkheden die Google earth heeft zijn ook in de radarkaart van toepassing. Sommige mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld "streetview" zijn uitgeschakeld. De vliegtuigsymbolen zijn aanklikbaar. Na aanklikken verschijnt er een tekstbox, die de details die van het vliegtuig bekend zijn weergeeft.
Normaal wordt onder het vliegtuigsymbool een kleine box weergegeven die het wedstrijdkenteken van het vliegtuig bevat. Als dit niet bekend is verschijnen er twee vraagtekentjes. Als de muis over het vliegtuigsymbool wordt geplaatst dan verschijnt een kleine popup met de registratie (voor Nederlandse vliegtuigen is dit het PH nummer) van het vliegtuig, plus de hoogte waarop het vliegt. De hoogteweergave berekent zweefvliegenonline aan de hand van de actuele QNH van een meetstation in Lelystad.Lijst van bekende vliegtuigen

De groep van zweefvliegtuigen met een ADS-B mogelijkheid is redelijk groot (ongeveer 250). Vliegtuigen met ADS-B zullen altijd als ze binnen het bereik van de ontvangstantenne zijn door ons volgsysteem, worden weergegeven. Dat betekent dat de door het ADS-B signaal verstrekte gegevens, zoals tijd,hoogte,koers en snelheid, na aanklikken van het betreffende vliegtuigsymbool, op het scherm verschijnen. Andere gegevens haalt de zweefvliegenonline.nl software uit de database. Het gaat dan om wedstrijdkenteken, vliegtuigtype, naam eigenaar/vlieger en, indien voorhanden, een foto van de vlieger.

Sommige zweefvliegtuigen zenden geen koers en snelheidinformatie met het ADS-B signaal mee. Rekenroutines in het glidertracking programma zorgen dat snelheid en koers toch worden weergegevenRefresh snelheid van het radarscherm

De positie van de vliegtuigen wordt met korte tussenpozen ververst, waardoor zij als het ware over de kaart bewegen. Normaal zal deze verversingstijd minder dan 10 seconden zijn.Vluchten van zweefvliegtuigen worden bewaard

Zweefvliegenonline slaat de door de ADS-B ontvangers verzamelde gegevens op in een database. Deze informatie wordt aan de gebruikers ter beschikking gesteld in de vorm van IGC-files. Deze files bevatten alle vluchten die een zweefvliegtuig op de opgevraagde datum heeft gemaakt. Met diverse computerprogramma's, zoals SeeYou, zijn de gegevens van deze IGC-files te bekijken. Ook op het moment dat een vliegtuig nog vliegt, is het mogelijk de tot op dat moment beschikbare data te downloaden en in SeeYou te analiseren. De bewaartijd is beperkt, dus als U een vlucht wil downloaden, dan is het aan te raden daar niet te lang mee te wachten.De database

Zweefvliegenonline.nl bezit een database waarin vele gegevens worden opgeslagen. Als U Uw vliegtuig wilt aanmelden, dan kan dat via het menu "extra" in de radarkaart. In dat geval weet U zeker dat als U voor het eerst ADS-B neeft aangesloten, Uw vliegtuig ook in de kaart wordt weergegeven. Zweefvliegenonline speurt tevens de hemel af naar nog onbekende vliegtuigen. Daar wordt dan eens in de zoveel tijd met de hand de gegevens bij gezet. Als U echter zelf het vliegtuig opgeeft, bent U direct van de juiste informatie en weergave verzekerd.

Radar weergave zweefvliegtuigen op Terlet