RADARSCHERM ZWEEFVLIEGENONLINE ZWEEFVLIEGERSFORUM STARTPAGINA

Glider tracking met zweefvliegradar

Een real time volgsysteem voor zweefvliegtuigen spreekt al lange tijd tot de verbeelding. Het kunnen volgen van zweefvliegtuigen tijdens de vlucht heeft immers vele voordelen. Het zweefvliegbedrijf of de zweefvliegclub kunnen dan immers hun klanten en leden in de gaten houden en weten dat zolang ze de vliegtuigen kunnen waarnemen, zich geen zorgen hoeven te maken. Het is dus een niet te onderschatten onderdeel van SAR (Search And Rescue), het officiele systeem dat over het welzijn van inzittenden waakt. Maar, dat is lang het enige niet. Ook bij wedstrijden ontstaan er mogelijkheden. Zweefvliegwedstrijden zijn tot op heden helaas geen evenementen die door grote hoeveelheden mensen worden bekeken. Er valt, pardon viel, ook niet veel te bekijken. Alleen het starten en het landen was het aanschouwen waard, en het finishen nog enigszins spectaculair. Helaas wordt dat laatste door velen als gevaarlijk gezien en gedwarsboomd, waardoor ook dit aspect aan waarde inboet. Met glidertracking is het mogelijk het hiaat tussen start en landing op te vullen en mogelijk meer interesse voor het wedstrijd zweefvliegen te kweken.

Hoe werkt life Glidertracking?

Zweefvliegradar, het glidertracking systeem van Zweefvliegen online, werkt door middel van ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), een systeem dat gekoppeld is aan SSR (Secondary surveillance radar) van de S mode van de transponder. Dure woorden. Het principe is echter simpel. Radar werd vlak voor en in de tweede wereldoorlog ontwikkeld. Het berustte op het echo principe. De radarantenne zond een signaal uit en ontving de reflectie van het vliegtuig. Na de tweede wereldoorlog werd het snel steeds belangrijker om radar te gebruiken bij het begeleiden van verkeersvliegtuigen. Primary radar, zoals dit systeem genoemd word had echter zijn beperkingen. De stippen (blips) waren op het scherm soms slecht te zien en afhankelijk van de hoeveelheid gereflecteerde radargolven. Bovendien ontbrak nadere informatie. Om dit op te vangen werd het SSR systeem bedacht. Een zend/ontvanger in het vliegtuig antwoordde op de, door het grondstation, met het radarsingnaal meegestuurde ondervragingscode. Zo kon de verkeersleider niet alleen een veel duidelijkere blip zien maar ook aditionele informatie zoals vluchtnummer, maatschappij, type, enz. In de zestiger jaren kwam de mode C transponder die ook de hoogte informatie meezond. Nu zijn we intussen beland bij de mode S transponder die via een betrekkelijk lage frequentie informatie van het GPS systeem mee kan zenden. GPS staat voor global positioning system. Het systeem dat je tegenwoordig in bijna iedere auto aantreft en een naukeurige positie bepaalt, zowel lateraal als vertikaal. Sinds zeer kort is het voeren van een transponder in een zweefvliegtuig onder bijna alle omstandigheden verplicht. Een GPS is dat niet, maar vrijwel iedere piloot die vluchen maakt waarbij navigatie om de hoek komt kijken heeft dat systeem al jaren geleden geinstalleerd. De rest van het verhaal is dan snel verteld. Zweefvliegenonline ontvangt met een speciale ontvanger de door de mode S transponder uitgezonden GPS gegevens en projecteert deze op een kaart, zodat de vliegtuigen als stippen zichtbaar worden op het computerscherm. Dit alles gebeurt realtime. De vertraging tussen beeld en werkelijkheid is maximaal enkele tientallen seconden.

Zijn alle zweefvliegtuigen te volgen?

Hier komen we bij het zwakke punt van ons radarsysteem. Om twee redenen is dat nog niet mogelijk. De eerste reden is dat zweefvliegtuigen niet de verplichting hebben via het mode S signaal de GPS gegevens uit te zenden. Hoewel in de praktijk in een zweefvliegtuig dus een mode S transponder en een GPS aanwezig zijn, heeft het overgrote deel van de vliegtuigen deze beide systemen niet gekoppeld. Jammer, want dat is met een simpel kabeltje mogelijk. Het tweede probleem is dat het lastig is een zodanige plek voor de ontvangstantenne van het grondstation te vinden die het mogelijk maakt om vliegtuigen op grote afstand te kunnen ontvangen. Er moet dus met (een netwerk van) meerdere ontvangers worden gewerkt. Beide problemen zullen in de loop der tijd worden opgelost en zweefvliegen online hoopt U een steeds beter en geavanceerder tracking systeem voor zweefvliegtuigen te kunnen aanbieden.

Radar weergave zweefvliegtuigen op Terlet