Meest recente postings landelijk zweefvliegersforum

OnderwerpenHitsAntwLaatste bericht
2670Jan Ritsma
19-01-2024 16:52
60946Jan de Hulster
13-01-2024 12:47
49054Francesco
31-12-2023 18:25
37071Webmaster
12-10-2023 23:34
62456Jan de Hulster
04-03-2023 03:30

Restaurant "de Thermiekbel" te Terlet krijgt nieuwe uitbater

Nieuws Restaurant de Thermiekbel De beheerder van zweefvliegveld Terlet, de SNZT, laat in een proclamatie op zijn website weten, dat er een nieuwe uitbater is gevonden voor het op Terlet aanwezige restaurant:"de Termiekbel". De vorige pachter, die het restaurant de laatste 15 jaar heeft gerund, moest na een conflict met voornoemde stichting, waar uiteindelijk de rechter aan te pas kwam, het veld ruimen. Een fragment uit het bericht van de SNZT volgt hieronder:


Afgelopen weekeinde is het gelukt om overeenstemming te bereiken met de nieuwe uitbater van het restaurant de Thermiekbel. De keuze is gevallen op Sander Terpstra, lid van de FAC, zweefvlieger alsmede al jaren actief in de horeca. Hij heeft ervaring in de Horeca en een goed verhaal om de kar met nieuwe energie te gaan trekken.

Vanaf 1 mei is Sander te vinden in het restaurant, het terras en waar dan ook op iedere plek waar hij zijn invloed kan doen gelden om de Thermiekbel weer te maken zoals de zweefvliegers dat kennen uit het verleden.

We nemen afscheid van Julio, en heten Sander van harte welkom op Terlet.
Webmaster 22-04-2015 09:32

Zomerwedstrijden 2014 zijn aan de gang

Nieuws Zomerwedstrijden zweefvliegen 2014 Afgelopen zondag, 13 juli 2014, zijn de zomerwedstrijden weer begonnen. Deze worden gehouden op het zweefvliegveld Malden, even ten zuiden van Nijmegen. Het wedstrijdveld is verdeeld in de open en de clubklasse. Tot op heden is er van wege de slechte weersomstandigheden nauwelijks gevlogen. De wedstrijd eindigt op 19 juli.

Enkele deelnemers zijn live te volgen op de glidertrackingsite van zweefvliegenonline. zomerwedstrijden 2014
Webmaster 15-07-2014 14:09

Lobby voor internationaal zweefvliegcentrum in Someren

Nieuws NK zweefvliegen 2014 Door het sterk toenemende burger verkeer op de luchthaven van Eindhoven, komt het zweefvliegen in het gedrang. Ook een deel van de militaire activiteiten is steeds moeilijker met de burger luchtvaart te combineren. Daarom heeft het Kabinet besloten dat er voor deze activiteiten een andere oplossing moet worden gevonden.

De provincie Noord Brabant, de Aeroclub en de gemeente Someren hebben overleg gevoerd over de mogelijkheden die Someren aan de zweefvliegers zou kunnen bieden in de vorm van een internationaal zweefvliegcentrum op de Boksenberg.

Lees: Het voorstel aan Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Someren.

Inmiddels heeft de KNVvL dit interessante voorstel aan B&W Someren weer van haar website verwijderd. Binnen afzienbare tijd hopen wij U deze file weer in de orginele vorm, aan te kunnen bieden.
Webmaster 21-06-2014 16:09

Nederlandse kampioenschappen zweefvliegen onderbezet

NK zweefvliegen 2014 Van 22 tot en met 30 mei zullen op het zweefvliegveld Terlet bij Arnhem weer de door de KNVvL georganiseerde Nederlandse Kampioenschappen zweefvliegen worden gehouden.

Slechts twaalf vliegers in de club-klasse, acht in de combi-klasse en negen in de open-klasse doen dit jaar mee. Als oorzaak voor deze erg lage opkomst worden ondermeer aangevoerd: het slechte weer, de onsportieve sfeer en onbegrijpoelijke beslissingen van de wedstrijdleiding in het verleden. Ook het feit dat in de zelfde periode mooie andere zweefvliegwedstrijden worden gehouden lijkt mee te spelen.

Enkele deelnemers die bereid zijn om tijdens de wedstrijd de benodigde signalen uit te zenden, zullen te volgen zijn via de radarpagina van zweefvliegenonline.nl, waar U ook de opdrachten, dagresultaten/uitslagen zal kunnen vinden.
Webmaster 21-05-2014 08:39

Approved Training Organisation (ATO) verplicht na 7 april 2015

Nieuws Embleem ATO Op 8 april 2015 zullen alle opleidingsinstituten voor zweefvliegen moeten voldoen aan de Europese regelgeving hieromtrent. Willen de Nederlandse zweefvliegclubs na deze datum nog les mogen geven, dan zullen zij aan bovengenoemde regelgeving moeten voldoen. De commissie instructie en veiligheid van de afdeling zweefvliegen van de KNVvL is bezig om de benodigde formulieren op te stellen, waarmee de opleidings instituten straks bij de luchtvaart autoriteit IL&T de benodigde vergunning kunnen aanvragen om hun activiteiten, ook in de toekomst, voort te kunnen zetten.
Webmaster 21-05-2014 08:31

Theoriexamens volgens EASA vanaf najaar 2013

Nieuws Embleem EASA De Commissie Instructie en Veiligheid van de KNVvL, adviseert om vanaf najaar 2013 het GPL theorie examen af te nemen conform de indeling van de negen EASA vakken voor LAPL(S) en SPL. (inclusief het nieuwe vak communicatie en het herschreven vak Human Factors) Hiermee worden vanaf 2015 conversieproblemen (EASA) voorkomen. De examens zelf mogen vanaf nu nog volgens "oude stijl" afgenomen worden maar dienen wel alle 9 EASA vakken te bevatten. Examens mogen met multiple choice vragen afgenomen worden. (nu facultatief, vanaf 2015 waarschijnlijk verplicht)

Op de CIV website staat een overzicht van de lesstof van de negen EASA theorievakken.

NB: Kandidaten die in het bezit zijn van één of meerdere eerder afgegeven theoriecertificaten kunnen de theorie-examens nog volgens de oude opzet afmaken.
Webmaster 24-11-2013 09:41

Niet de KNVvL, maar de IL&T gaat toekomstige EASA brevetten uitgeven

Nieuws De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart laat in een niewsbulletin weten, van de Inspectie Luchtvaart en Transport bericht te hebben ontvangen dat de toekomstige EASA brevetten onder beheer van deze inspectie zullen worden uitgegeven en niet door de KNVvL. Door de complexe regelgeving zou het controleren van de KNVvL meer tijd en geld kosten dan wanneer de inspectie zelf de uitgifte verzorgt.

Zie ook: Het forum van zweefvliegen online voor commentaar
Webmaster 15-11-2013 11:31