Stichting zweefvliegevenementen Nederland en de KNVvL

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2553
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Stichting zweefvliegevenementen Nederland en de KNVvL

Bericht door Jan Ritsma » 11 dec 2018, 07:05

De SZN Stichting zweefvliegevenementen Nederland) is een charitatieve stichting die zweefvliegtuigen ter beschikking stelt aan "jong talent". De laatste jaren krijgt deze stichting giften van de commissie wedstrijden en selectie(CW&S) van de KNVvL. De CW&S staat omschreven als een commissie die door haar knowhow ondersteuning biedt aan het ABZ (afdelingsbestuur zweefvliegen van de KNVvL). In het verleden, toen Robert Jungblut nog voorzitter ABZ was, "vond" het ABZ bij de CW&S een potje met ongeveer 40.000,- Euro. Het ABZ was not amused en bracht het geld onder op een andere rekening, wel met de belofte dat het gereserveerd zou blijven voor het wedstrijdgebeuren.

Hoewel openheid met de mond wordt beleden, ziet de werkelijkheid er anders uit. Ik verzocht de KNVvL (CW&S) om wat nadere financiële gegevens.
Geachte commissie,
Een week geleden zond ik U de onderstaande vragen.
Wanneer kan ik een antwoord tegemoet zien?
Mvg
J. Ritsma

Op Uw website bevinden zich enkele files in pdf format die gaan over de kosten van uitzenden van vliegers naar EK, WK, en trainingskosten. Wat betreft de trainingskosten bent U, als ik de gegevens geloven mag, sinds 2002 bezig om deze vast te stellen en zijn tot op heden niet beschikbaar. De overige kosten (EK WK) gaan volgens de gegevens over een periode van voor 2007.
Mijn vraag: wanneer kunnen de Nederlandse zweefvliegers de gedetailleerde kostenoverzichten verwachten over 2017 en later? Waarom staan er anno 2018 financiële cijfers op Uw website die gaan over meer dan tien jaar geleden?

Met vriendelijke groet,
Op deze herhaalde vragen werd niet gereageerd!
Gelukkig ligt dit bij de SZN anders:
voorzitter SZN Nico Koster schreef: Na 1 januari van ieder jaar als alle cijfers duidelijk zijn is het hele financiële plaatje van de stichting openbaar en opvraagbaar bij het bestuur. Niets geheim aan. Het enige wat verborgen blijft zijn de namen van de 11 zweefvliegers, de zogenaamde Mega Vrienden, die stuk voor stuk 3000 euro per persoon voor 5 jaar renteloos lenen aan de stichting om de Cirrussen te financieren.
Gelukkig maar, eindelijk een stichting die eerlijk zijn sponsors toont wat er met het geld gebeurt.
Dus verzocht ik de stichting zweefvliegevenementen Nederland om zijn financiële stukken.
Helaas geen reactie van voorzitter Rens van Broekhuizen, ook niet na rappel. Dan Jeppe de Boer maar. Ook hij reageert niet. Zelfs de aanklikbare ontvangstbevestigingen komen niet terug. Dan Victor Telkamp maar. Ook geen ontvangstbevestiging, maar na enkele dagen wel een antwoord!!
SZN schreef: In recente emails aan ons vraag je om alle financiële stukken van alle
jaren die de stichting in zijn archief heeft toe te sturen.
Dit verzoek is binnen het bestuur besproken. Er is besloten dat we geen
gehoor geven aan dit verzoek.
Eventuele toekomstige verzoeken om inzage in ons archief zullen wij ook
afwijzen.

Vriendelijke groet,
Bestuur SZN
Het is niet de eerste keer dat er gelogen wordt over de financiele stukken door bestuursleden van deze stichting. Niet handig als je toekomstige gulle gevers wilt overtuigen van je goede bedoelingen.
Maar wellicht kunnen ze dit zich permitteren.
We gaan over naar het volgende hoofdstuk:

Hoe zit dit en wie trekt er aan de touwtjes?

Even terug naar 2009. In verband met de SZT- affaire vroeg iemand van wie een bepaalde kist was (XY) en wie er mee vloog.
Zie draadje zweefportaal. Wel eerst inloggen want het is door de webmaster daar snel naar het besloten gedeelte verhuisd.
Een blik op de OLC vertelde dat het gehele seizoen de kist was gevlogen door Tim Kuijpers. Volgens de kamer van koophandel was de eigenaar de stichting zweefvliegevenementen Nederland waar Tims moeder Fouwke en oom Ger zeer actieve bestuursleden waren.
Het lot wilde dat de SZN juist in die tijd financiële problemen kreeg en Frouwke aanklopte bij de KNVvL (ABZ) voor financiële hulp. De leden van het toenmalige ABZ hadden het draadje gelezen en wilden wel helpen, mits de toewijzing van de kist i.h.v. zou worden bepaald door de CW&S. Zo geschiede. Frouwke stapte boos uit het SZN-bestuur.

Hoe is de situatie nu?

Samenstelling CW&S per 2-11-2018:

Voorzitter: Joep Geraedts
Secretaris: Meinte Wassenaar
Wedstrijden: Ronald Stellaard
Talentontwikkeling: Alexander Venema
Financieel Manager (ad interim): Jan van de Ven
Coördinator Topsport: Stefan Telkamp
Coördinator Breedtesport (ad interim): Nico Koster
Vliegtechnisch coach: Max van Bree
Junioren KP Manager: Alexander Venema
IGC zaken: Frouwke Kuijpers

Patrick Hoeve is net uit de CW&S en was bestuurslid SZN
Alexander Venema zit op twee stoelen in de CW&S en is bestuurslid SZN
Stefan Telkamp zou familie kunnen zijn van Victor Telkamp en de laatste is bestuurslid SZN
Nico Koster zit in de CW&S en in het ABZ. Hij was voorzitter SZN
Frouwke Kuijpers zit in de CW&S en was bestuurslid SZN. Zij zat voor september 2018 op twee stoelen in de CW&S.
Tim Kuijpers zit in de kernploeg.
Kleine wereld die bestuurswereld in de zweefvliegerij.

De SZN krijgt tegenwoordig geld van de CW&S. Helaas weigeren de SZN en de CW&S inzage in de financiële stukken.
Onder een klein groepje zweefvliegers valt veel geld te verdelen. Dat blijft niet onder de ton. Transparantie zou prettig zijn, maar niet alleen transparantie. De toewijzing van dat geld moet transparanter en ook objectiever. Juist omdat die bestuurswereld in de zweefvliegerij zo klein is en iedereen elkaar kent dient volgens een van te voren vastgelegd algoritme de samenstelling van de kernploeg objectief bepaald te worden. Dat, zowel voor de junioren als de seniorenkernploeg. Het zou gezond zijn als bijvoorbeeld de eerste 12 van de ladder er in gaan en op een volgorde die gelijk is aan die zelfde ladder. Op dit moment wordt er twee maal “gestemd” en als het dan nog niet naar de zin van enkele bestuurders is, dan wordt het hele reglement terzijde geschoven.

Verder lijkt het er hier op, dat een charitatieve stichting zijn bestuursleden overhevelt naar de besturen binnen de KNVvL (ABZ, CW&S) en daarmede zijn inkomsten veilig stelt. Volkomen legaal, maar of het gewenst is moeten de KNVvL leden maar overdenken.

Zie bestuur SZN
Zie historie bestuur SZN

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2553
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Stichting zweefvliegevenementen Nederland en de KNVvL

Bericht door Jan Ritsma » 13 dec 2018, 07:20

De dag dat ik dit artikel plaatste, ontving ik alsnog een reactie van de CW&S. Ik schrijf opzettelijk reactie en geen "antwoord", want antwoorden staan er niet in.
CW&S schreef: Geachte heer Ritsma,

We zijn bekend met het feit dat er inmiddels ook verouderde bijlagen op de website aanwezig zijn. Deze zullen zeker geactualiseerd worden en dat zal weldra gebeuren als daar meer tijd voor aanwezig is. Ondanks dat niet alle gegevens accuraat en gedateerd meer zijn, staat er ook gangbare informatie in het document.
Voor vragen aangaande de financiën verwijs ik u graag naar het Afdelingsbestuur Zweefvliegen.
U kunt uw vragen sturen aan Nico Koster, portefeuillehouder CWS.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens CWS,

Meinte Wassenaar
Eerst de onduidelijkheid wegens gebrekkig Nederlands: Meinte heeft het over "gedateerd". Dat heeft twee betekenissen, namelijk
1) Van een datum voorzien.
2) Verouderd.

Beide kloppen niet met de context en ik neem maar aan dat Meinte "up to date" bedoelt.

Het gaat hier over de kosten voor evenementen, zoals Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen.
Die staan in een hopeloos verouderd document uit 2006.
Ze konden toen al oplopen tot rond de 80.000,- Euro
Verder kan een vlieger die onder meer door "votings" in de kernploeg is gekomen zogenaamde "trainingskosten" declareren.
Dat zijn kosten die hij maakt op zweefvliegvakanties, buitenlandse wedstrijden, etc.. Die kosten worden ieder jaar braaf (gedeeltelijk) vergoed, maar het document wat daar openheid in moet brengen dateert uit 2002, is nooit ingevuld en staat dus al 17 jaar lang op de CWS website onder constructie.

De CW&S gaat er wat aan doen als men tijd heeft. Dat kan weer makkelijk 17 jaar gaan duren.
Om de ene of andere reden heeft het informeren van de leden geen prioriteit.

Verder mag ik aan Nico Koster om de relevante stukken vragen. Dat ga ik om twee redenen niet doen.
1) Nico Koster zit in de CW&S. Als ik de CW&S officieel een vraag stel en 1 van de leden van die commissie kan die beantwoorden, dan hoort die vraag beantwoord te worden door de CW&S, zonder dat men individuele leden moet benaderen.

2) Nico Koster heeft een zeer aparte logica. Hij wacht bijvoorbeeld op de uitkomst van een onderzoek, terwijl hij er van op de hoogte is, dat de bevoegde autoriteit zegt dat dat helemaal niet loopt. Daar verspil ik mijn tijd niet aan.

Plaats reactie