Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2589
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan Ritsma » 02 jun 2015, 10:23

Gisteren verstuurde ik mijn verzoekschrift in vijfvoud aan het ISR. De KNVvL heeft nu drie weken de tijd om inhoudelijk te reageren. Dat hebben ze nog nimmer gepresteerd, maar we wachten af.

De KNVvL liet weten dat er slechts één enkel reglement bestond sinds 12-03-2009 en dat stond op de enige geldige website: zweefportaal.

Tja, dat is gelogen. Maar hoe bewijs je nu zo iets? Dat reglement op zweefportaal was overgeschreven van de website van de voorzitter van de Commissie sportzaken. Die had alle regels en formulieren bij elkaar op zijn website staan. Daar werd ook het reglement in 2012 aangepast en in 2014, na de problemen rond mijn record, opnieuw. Allemaal niet waar volgens de KNVvL. Er is slechts één reglement van 12-03-2009!!
Ik weet echter, dat ook dat reglement van 12-03-2009 in de loop der tijd veranderd is, maar wel de zelfde dagtekening en update datum heeft behouden.
Strikt genomen is dat een vals reglement. Maar,..... hoe bewijs je zoiets? de website van de voorzitter is in 2014 voor wat betreft de recordaanvragen volledig gewist en als de KNVvL volhoudt dat het reglement van 12-03-2009 nooit is veranderd en dus een geldige updatedatum en dagtekening bevat, dan kan ik dat niet bewijzen en dan zegevieren de leugens van de heren Bert wijnands (voormalig bestuurslid hoofdbestuur) en Jan Foster (voorzitter ABZ).

Helaas voor deze heren bestaat er op internet de website genaamd "the Way Back Machine". Een website die intussen 475 miljard websites heeft opgeslagen. We kunnen dus gewoon de websites van de voorzitter en van zweefportaal terug in de tijd bekijken! En,.... wat blijkt:

1) de website van de voorzitter geeft tot 2014 aan, dat hij uit naam van de KNVvL handelde.
2) de verschillende updates van het reglement zijn daar netjes te vinden.
3) dat het reglement op zweefportaal met de dagtekening 12-03-2009 destijds heel anders luidde dan nu, staat vast.

Dus, na alle leugens van ons eigen ABZ en de door Frits Brink gelauwerde Bert Wijnands om, om de één of andere reden, een mooi record te blokkeren, is de vraag wat de KNVvL gaat doen?. De procedure voortzetten en het risico lopen hoge kosten te moeten betalen van onze KNVvL contributie of excuses maken in de fora en het record te erkennen. Wat gaat het worden meneer Forster?

Jan de Hulster
Berichten: 624
Lid geworden op: 28 okt 2009, 13:19

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan de Hulster » 22 jul 2015, 12:15

hoe is de stand van zaken intussen?

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2589
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan Ritsma » 22 jul 2015, 13:56

Jan de Hulster schreef:hoe is de stand van zaken intussen?
De KNVvL heeft zowaar binnen de termijn van drie weken een verweerschrift ingediend.
Dit keer was de schrijver: meester doctor Ronald Schnitker. Ze kunnen het dus wel.

Tja, meester Schnitker kent de recordvliegerij niet en heeft, zo lijkt het, nog nooit een logger gezien.
Hij schrijft onderandere:
Uit de stukken blĺjkt overĺgens helemaal niet of
Ritsma na het uitvoeren van de eerste opdracht is geland en daarna
opnieuw is gestart of dat hij de vluchtrecorders tijdens de vlucht heeft
herstart.
Er liggen maar liefst drie IGC-files van de vlucht op tafel, maar meester Schnitker beweert onverstoorbaar dat er geen bewijs is dat er op deze recordvlucht geen tussenlanding is gemaakt :hilarius:
Ik verbaas me telkens weer over het mateloze gebrek aan kennis van de diverse bobo ś, die stoicijns in officiele stukken de grootst mogelijke onzin verkondigen. Dat maakt de zaak er niet eenvoudiger op, want ik vrees dat het ISR door alle aangedragen niet ter zake doende onzin, door de bomen het bos niet meer ziet.
Het gaat in deze zaak maar om 1 ding en dat is dat tijdens de vlucht de declaratietijd in de logger is overschreven en dat de KNVvL weigert om de ingediende schriftelijke declaratie (die overigens identiek is aan de elektronische declaratie) als bewijs te accepteren dat de vlucht voor de start gedeclareerd was. Zelfs de Amerikaanse regels worden er met de haren bijgesleept om toch maar vooral mijn record onderuit te halen.
Wat heeft het voor zin om, zoals de KNVvL doet, een schriftelijke declaratie te eisen, om vervolgens die schriftelijke declaratie niet eens als bewijs te willen accepteren van het feit dat de opdracht voor de vlucht gedeclareerd is??

Mijn conclusie van repliek is ondertussen ook klaar en wordt deze week naar de arbitragecommissie van het ISR gestuurd. Daar mag de KNVvL weer op reageren.
Mogelijk komt er dan nog een conclusie van dupliek maar dan loop ik op de zaken vooruit.

Kilo Hotel
Berichten: 236
Lid geworden op: 05 nov 2009, 22:04

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Kilo Hotel » 22 jul 2015, 15:02

Jan Ritsma schreef: Er liggen maar liefst drie IGC-files van de vlucht op tafel, maar meester Schnitker beweert onverstoorbaar dat er geen bewijs is dat er op deze recordvlucht geen tussenlanding is gemaakt :hilarius:
Hoe snel zou je gevlogen hebben als je ook nog een tussenlanding hebt gemaakt en hoe reëel is die snelheid? Lagen er landingsvelden op de gevlogen route? Inderdaad een beetje ondoordachte opmerking, die van weinig kennis getuigt.

KH

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2589
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan Ritsma » 01 sep 2015, 09:51

Weer een update in de arbitragezaak bij het Instituut SportRechtspraak.
De KNVvL heeft bij monde van Ronald Schnitker een conclusie van dupliek geproduceerd die door het ISR op de laatste dag van de inleveringstermijn (24 augustus) ontvangen is. De stellingen in deze conclusie zullen door mij weerlegd moeten worden op een mondelinge behandeling. Mijn verwachting is dat ik daar weinig moeite mee zal hebben.

Zij nog opgemerkt dat de KNVvL kennelijk ongelimiteerd kan beschikken over prive Email wisselingen tussen mij en Max Leenders.
Het gaat om korte Emails van enkele jaren geleden. Nadat ik ontdekt had dat de records die Max vliegt vaak niet voldoen aan de regels, heb ik het contact met hem verbroken. Dat hij goede maatjes is met leden van de commissie sportzaken van de KNVvL is evident.

Het zal iedereen bekend zijn dat het bij het ISR betwiste record in eerste instantie was toegekend, maar later werd ingetrokken, nadat er, enkele dagen na de toekenning, opnieuw een evaluatie had plaats gevonden. Het is niet gebruikelijk dat reeds toegekende records opnieuw geevalueerd worden. Daar is meestal een aanleiding voor nodig. Het begint langzaam duidelijk te worden waar deze aanleiding gezocht moet worden.

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2589
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan Ritsma » 15 nov 2015, 16:19

Afgelopen woensdag 11 november was de zitting van het ISR in deze zaak. Om halftien smorgens liep ik het gebouw binnen waar de zitting gehouden zou worden en trof daar tot mijn verbazing Karel Termaat, de voorzitter van de commissie sportzaken van de KNVvL. Karel had mij destijds verzekerd dat hij zich buiten het dispuut zou houden. Toen ik hem begroette ging hij vreselijk te keer. Ik deugde voor geen meter en hij zou me tot de grond toe afbranden. Iedere poging tot antwoorden werd overschreeuwd, zodat ik maar weg ben gelopen, want dit had geen enkele zin. Tien minuten later arriveerde meester doctor Schnitker die als bestuurslid en jurist voor de KNVvL op zou treden.

Even het geheugen opfrissen. Het gaat om een door mij gevlogen record waarvan de KNVvL, na het aanvankelijk toegekend te hebben, beweert dat de declaratie niet volgens de regels is gedaan en heeft daarom het record weer ingetrokken. Ik ben van mening dat het record volgens de Nederlandse regels is gevlogen gedeclareerd en aangevraagd. Een zakelijk geschil waarvan je zou verwachten dat het eenvoudig opgelost kan worden zonder elkaar voor rotte vis uit te maken. Het liep helaas anders.

In mijn bezwaarschrift bij de KNVvL en in mijn verzoekschrift bij het ISR, heb ik uitgelegd dat er twee websites waren waar de Nederlandse regels werden gepubliceerd en bijgehouden. Zo werden de regels bijvoorbeeld in 2012 veranderd. In de oude tekst was het niet nodig iets in te voeren in de logger, laat staan een declaratie. In de nieuwe tekst moesten de waypoints van de vluchtopdracht in de vluchtcomputer gezet worden. Ten eerste werd van die nieuwe tekst in dit reglement de update datum niet veranderd en bovendien bleek nergens uit deze tekst dat de KNVvL overgestapt was van een schriftelijke declaratie naar een elektronische declaratie. Het document spreekt van een verplichte schriftelijke declaratie en heeft het over een vluchtopdracht in de vluchtcomputer. Mijn vlucht voldeed daar aan.

Tot mijn verbazing ontkende de KNVvL zo ongeveer ieder feit. De website die het beste werd bijgehouden, die van de voorzitter Karel Termaat, werd, toen mijn bezwaarschrift bij de KNVvL was ontvangen, volledig gewist! De KNVvL loochende het bestaan er van en beweerde dat het reglement op zweefportaal het enige geldige was, dat de update datum 14-3-2009 was, dat het op die datum ook op het net gezet was en dat het tot op heden onveranderd gebleven was. Tja, dit waren een weergaloze serie impertinente leugens, maar hoe bestrijd je dit? De KNVvL bleef dit telkens weer volhouden. Omdat de reglementen op de website van Karel Termaat en zweefportaal elkaar niet veel ontliepen, heb ik gezegd, dat de KNVvL stelling weliswaar niet waar was, maar ik bereid was om deze te accepteren om een eindeloos gesteggel over de geldigheid van de ene of de andere website te voorkomen. Bovendien was het onderhavige document heel duidelijk over het declaratieprobleem. Er was volgens de NL-regels GEEN invoer in de vluchtcomputer/logger/etc. nodig!
Maar.... de KNVvL was nog niet uitgelogen. Het document werd gemakshalve ook nog even van een andere tekst voorzien.
Leest U maar even de conclusie van dupliek van Meester Schnitker die mij aan het eind van zijn betoog als een minder betrouwbaar figuur van de samenleving meent weg te moeten wegzetten.
Klikt U vervolgens op deze link. Dan komt U op de website van de KNVvL in het betreffende document, zoals het er in juni 2010 uitzag. Het blijkt dat dit document de tekst bevatte zoals die door mij was geciteerd en niet de frauduleuze tekst van Karel Termaat en meester Schnitker. (het gaat om punt 4 onder de kop ¨voor de vlucht¨)
In mijn pleitnota die ik tijdens de zitting voorlas, werd dit scherp uit de doeken gedaan. Scherper dan eigenlijk de bedoeling was, maar ook mijn bloed gaat op de duur koken als er alleen maar onzin en leugens geventileerd worden.
Karel Termaat moest toen wel toegeven dat het document zonder de updatedatum te veranderen ergens in 2012 was ¨aangepast¨. Hoe erg kan je afgaan?

Samenvattend:
De KNVvL heeft (onder mijn protest) gesteld dat het document van 14-3-2009 het enige geldige document was ten aanzien mijn gevlogen record. Ik heb zonder de geringste twijfel kunnen aantonen dat de tekst van dit document geen declaratie in de logger verlangde en mijn vlucht dus volgens de regels is uitgevoerd. Dat zou je voor iedere rechter moeten winnen.

Het zittingsverloop:
Dit was erg langdradig. De KNVvL sloofde zich uit met filmpjes over zweefvliegen en verhandelingen over feiten die door mij al lang als juist waren gekwalificeerd. Het ¨afbranden¨ wat Karel Termaat had beloofd, nam dusdanige vormen aan, dat de arbiter fijntjes opmerkte dat de heer Termaat zich bij de feiten moest houden en de waarde oordelen aan hem moest overlaten. Karel zag kennelijk aankomen dat de arbiter wel eens in mijn voordeel zou kunnen beslissen en zocht koortsachtig naar andere mogelijke onregelmatigheden in mijn recordaanvraag. In het declaratieformulier staat een keuze: snelheid/afstand. Hier moet je, door snelheid of afstand weg te strepen, aangeven of het om een snelheidsrecord of een afstandsrecord gaat. Het formulier is in mijn computer geladen en alle gegevens die meestal het zelfde zijn, zijn vast ingevuld. Daarom heb ik bij die keuze het woordje afstand gewoon weggelaten i.p.v. door te strepen. Karel Termaat probeerde dit te misbruiken om de hele declaratie ongeldig te verklaren, net als met het in de conclusies genoemde extra toegevoegde loggerfile. Karel Termaat liet ook weten dat het eventueel erkennen van mijn record een smet op de NL records zou betekenen omdat het bewijs niet volgens de internationale regels geleverd zou zijn.
Een Nederlands record moet echter voldoen aan de Nederlandse regels. De enige smetten die ik in de recordlijst kan ontdekken zijn de records van Ronald Termaat. Ronald kreeg een driehoeksrecord, terwijl hij never een driehoek gevlogen had, noch volgens de internationale, noch volgens de NL regels en het zelfde geldt voor zijn 1000 km record. Verder is het duidelijk dat Max Leenders in deze onverkwikkelijke affaire een rol heeft gespeeld, zo niet de ceremoniemeester is geweest.

Wat gaat er nu gebeuren?
De uitspraak is over zes weken. Wie krijgt gelijk? Tja, dat moeten we afwachten. Bij de kantonrechter zou ik er geen moment aan twijfelen, maar het ISR ken ik nog niet. Ik meende, maar dat zijn niet anders dan gevoelens die ik baseer op lichaamstaal, dat de arbiters niet erg blij waren met het feit dat ik keihard aan kon tonen dat het duo Termaat Schnitker loog. Volgens mij geven ze de sportbond niet graag ongelijk. Maar misschien heb ik het mis. We zullen zien over zes weken.

Het zou veel narigheid schelen als de KNVvL gewoon de regels van de FAI voor records zou toepassen. Nu roept de KNVvL naar believen de NL regels aan en een andere keer weer de FAI regels. Als we de FAI regels volgen dan tellen we ook voor vol mee in het internationale circuit en zijn er ook geen teleurstellingen als er onverhoopt een wereld of regionaal record wordt gevlogen.

pro
Berichten: 414
Lid geworden op: 27 okt 2009, 18:01

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door pro » 23 nov 2015, 11:10

Tja, de KNVVL en zweef LIEGEND Nederland valt maar één record toe te kennen: het nationale leugenrecord.
Walgelijk!!

l_steenbrink
Berichten: 120
Lid geworden op: 17 jul 2010, 09:13

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door l_steenbrink » 26 nov 2015, 21:19

Ronald Schnitker blijkt de opvolger van Frits Brink te zijn. Hij is benoemd tot voorzitter KNVVL.
Onbegrijpelijk onverstandig dat die man zich op deze manier met een dergelijk kibbelpartijtje bemoeit. :fp:

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2589
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan Ritsma » 27 nov 2015, 10:35

Ronald Schnitker is:
- gerechtelijke deskundige, luchtrecht en luchtvaart ongevallenonderzoek (LRGD)
- lid expertgroep luchtvaart Onderzoeksraad voor Veiligheid
- vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) nu dus voorzitter
- lid van de FAI Statutes Working Group
- eindredacteur van het Journaal LuchtRecht (uitgave Sdu)
- examinator Aviation Law (CBR)
Zie: https://nl.linkedin.com/in/ronaldschnitker
Nadere informatie
Mr. dr. Ronald Schnitker is ruim 30 jaar actief op het gebied van het luchtrecht. Hij is auteur van een groot aantal artikelen en boeken op het gebied van het luchtrecht. In 2006 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de handhaving van de veiligheid van de luchtvaart in de Nederlandse rechtsorde.
Zie: https://lrgd.nl/deskundige/rm-schnitker

Indrukwekkende staat van dienst en hoeveelheid van functies. Ik voel me langzamerhand zeer vereerd, dat een man als Schnitker zich tot meer dan het uiterste inspant en dagen van zijn spaarzame tijd geeft, om mijn gevlogen zweefvliegrecord afgekeurd te krijgen. Hij is, zoals uit de bovenstaande gegevens blijkt, o.a.: lid expertgroep luchtvaart Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Desondanks probeerde meester doctor Schnitker om de arbiters van het ISR het volgende wijs te maken
Uit de stukken blĺjkt overĺgens helemaal niet of Ritsma na het uitvoeren van de eerste opdracht is geland en daarna opnieuw is gestart of dat hij de vluchtrecorders tijdens de vlucht heeft herstart.
Is het mogelijk om nog grotere onzin uit te slaan over een recordvlucht die maar liefst door drie igc flight recorders is vastgelegd?
Wat moeten we ons voorstellen van de waarde van de rapporten van onze onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV), als de daaraan verbonden experts niet eens in staat zijn om uit de gegevens van een vluchtrecorder op te maken of een vliegtuig al of niet een tussenlandig heeft gemaak?. ik zwijg nog nog maar over het onderwerp "integriteit".

Voor de genen die het met eigen ogen willen zien, publiceer ik hier het verweerschrift van de KNVvL dat door meester doctor Schnitker is opgesteld.

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2589
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: Commissie sportzaken KNVvL trekt record in!

Bericht door Jan Ritsma » 04 dec 2015, 08:38

Zoals hierboven reeds vermeld, gaf het ISR aan de KNVvL toestemming om na de hoorzitting nog extra stukken te produceren. Daarna kreeg ik gelegenheid om daarop nog eens te reageren. Beide stukken zijn nu on line gezet, maar voorlopig nog even in het besloten gedeelte van dit forum.
Zie: http://www.zweefvliegenonline.nl/phpBB- ... =12&t=1471

Plaats reactie