De CW&S en het beruchte votingsysteem

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2523
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

De CW&S en het beruchte votingsysteem

Bericht door Jan Ritsma » 12 nov 2018, 11:28

Bij mij kwamen vragen binnen over de manier waarop de Commissie Wedstrijden en Selectie de volgorde van de kernploeg bepaalt.
De nummer 1 van de huidige kernploeg staat nummer 54 op de nederlandse ladder, nog boven de nummer 2 die op dit moment regerend wereldkampioen is in de standaardklasse. Dit blijkt emotionele reacties los te maken in zweefvliegend Nederland.

Ik zond enkele vragen aan de CW&s en in een uitvoerig antwoord werd een plausibele verklaring gegeven voor deze schijnbaar zeer merkwaardige zaak. Zelf ben ik ook aan het speuren gegaan en ben op een flinke serie ongewenstheden gestuit en heb een tweede serie vragen hierover aan de CW&S gesteld. Nu duurt het helaas veel langer voordat er antwoord komt. Dat is er tot op heden niet.
Ik wacht nog enkele dagen af en dan publiceer ik de uitleg van de CW&S zoals die ontvangen is en zal verder worden ingegaan op de bestuurlijke problemen in ons selectiesysteem. Iedereen nog even geduld aub. ;)

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2523
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: De CW&S en het beruchte votingsysteem

Bericht door Jan Ritsma » 27 nov 2018, 15:13

Zoals beloofd, het vervolg in deze zaak.

Mijn vraag aan de CW&S luidde of de ladder nog iets te maken had met de kernploegselectie. De CW&S reageerde as volgt:
Geachte heer Ritsma
De rangschikking volgens de Nationale ladder heeft zeker te maken met de kernploeg indeling. Op basis van de ladder vindt de kernploegvoting door de Commissie Wedstrijd en Selectie (CWS) plaats. De rangorde na CWS-voting bepaalt in principe de samenstelling van de kernploeg.
Op dit moment zijn er twee vliegers met een status aparte, te weten Sjaak Selen en Tim Kuijpers. Deze status aparte ontlenen zij aan hun bijzondere prestaties. Tim Kuijpers is regerend Europees kampioen en Sjaak Selen is regerend Wereldkampioen. Vanwege de status aparte maken zij deel uit van de kernploeg, in ieder geval tot aan de wedstrijd waarin zij hun titel kunnen verdedigen. Voor Tim Kuijpers is dat het EK 2019 en voor Sjaak Selen het WK 2020. Ongeacht hun plek op de ladder, maken zij dus wel deel uit van de kernploeg. Aangezien de vliegers met een status aparte de eerste keus hebben bij de selectie van de teams zijn zij bovenaan de rangorde gezet. De kernploeg bestaat derhalve uit de twee vliegers met een status aparte (op plek 1 en 2) gevolgd door de eerste 10 vliegers uit de rangorde van de ladder na CWS-voting.
Overigens is de ladder ten aanzien van de positie van Tim Kuijpers feitelijk niet correct. De rangorde van de ladder wordt grotendeels bepaald door het beste NK-resultaat van de afgelopen 2 jaren (de ‘A-score’). Het laatste NK van Tim Kuijpers was echter 3 jaar geleden, in 2016. Aangezien vliegers met een status aparte twee NK’s mogen overslaan, wordt voor hen het beste NK-resultaat van de afgelopen 3 jaren genomen voor de ladder. Het digitale systeem voor het bepalen van de ladder voorziet daar niet in (waardoor Tim Kuijpers onder alle vliegers staat die wel een NK in de afgelopen 2 jaren hebben gevlogen) en de bepaling van de plaats op de ladder moet dan handmatig gebeuren. Aangezien Tim Kuijpers gezien zijn status aparte toch deel uitmaakt van de kernploeg èn de eerste keus heeft voor een evenement, hebben wij de handmatige correctie achterwege gelaten. Nu blijkt dat dit tot onduidelijkheid leidt, zullen wij de ladder overeenkomstig het gestelde in Bijlage F, artikel 3.6 lid 3 van het Topsport Beleidsplan aanpassen. De totale (AB)score van Tim Kuijpers wordt dan 95.0814, waarmee hij op de eerste plaats van de ladder terecht komt.
De procedure die door CWS is gebruikt voor de voting staat beschreven in het Topsport Beleidsplan Bijlage F, artikel 3.4. De regels met betrekking tot de status aparte vindt u bij het Topsport Beleidsplan Bijlage F, artikel 3.6. Het Topsport Beleidsplan kunt u inzien op de site van CWS (cws.zweefportaal.nl).
Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee beantwoord te hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens de CWS,
Meinte Wassenaar
Secretaris
-CWS.Zweefportaal.nl-
Inmiddels had ik het een en ander bestudeerd en kwamen bij mij veel meer vragen op. Dus stuurde ik een tweede vragenlijstje naar de CW&S dat heel wat minder voortvarend werd beantwoord:
Geachte commissie,

Mijn dank voor Uw uitvoerige uitleg ten aanzien van de samenstelling en rangschikking van de kernploeg.
Het komt mij voor dat dit veel onduidelijkheden weg zal nemen en daarom zal ik dit op zweefvliegenonline publiceren.

Omdat ik mij toch moest verdiepen in de huidige regelgeving, zijn tijdens het bestuderen daarvan bij mij de volgende vragen opgekomen:

1) Enige tijd geleden heeft Frouwke Kuijpers het meenemen van water tijdens clubklassewedstrijden op de agenda van een IGC vergadering gezet. Dit voorstel is echter reeds voor deze vergadering ingetrokken wegens een gebrek aan ruggespraak met de CW&S.
Is dit voorstel nu definitief afgewezen/ingetrokken?

2)Het voornoemde voorstel was bedoeld om het voortbestaan van de clubklasse te promoten. Wat zijn op dit moment de vooruitzichten voor de clubklasse nationaal en internationaal? Het viel mij op dat in 2018 geen sprake was van een clubKlasse bij de NK.

3)Het viel mij op dat er in de CW&S mensen zitten met een dubbele functie. Bijvoorbeeld Frouwke Kuijpers, die zowel onder de functie coach als IGC zaken stond. Bovendien zag ik in het reglement dat Coaches 1 stem hebben. Betekent dit dat 1 persoon 2 maal zou mogen stemmen zowel voor toelating in de kernploeg alsmede m.b.t de volgorde binnen de kernploeg?

4)Hebben alle leden van de CW&S stemrecht?

5)Mag een CW&S lid stemmen als het (mede) om zijn of haar dochter gaat? Zo nee, wordt deze stem gewoon weggelaten of op een andere wijze verwerkt?

6)Wat was de samenstelling van de CW&S tijdens de voorlaatste en laatste voting?

7) Is het juist dat Tim Kuijpers in 2015 in het geheel niet op de ladder stond en in 2016 slechts 2 wedstrijden vloog waarvan 1 de NK clubklasse was met drie wedstrijddagen (geen officiele wedstrijd dus)?

8)Het is mij niet gelukt om de (dag)uitslagen van de NK 2017 te vinden. Staan die ergens gepubliceerd?

9)Sommige leden vinden het vreemd dat de winnaar van de EK clubKlasse op de eerste plaats in de kernploeg belandt en de winnaar van de WK standaartklasse op nummer twee. Kunt U dit verklaren en ook zeggen waarom U in dit geval geen gebruik maakt van art F 3.4.1 (3?

10) Mijn oog viel op het onderstaande artikel.

Art. 3.7 Tenslotte
De CWS heeft te allen tijde het recht om van het reglement af te wijken. Het afwijken moet tot doel hebben om betere kansen te verkrijgen op maximaal resultaat met name op EK’s en WK’s en moet onderbouwd worden met een degelijke motivering.

Behalve dat dit een schandelijk atikel is, is het ook niet meer van deze tijd.

a)Welke objectieve instelling bepaalt wat "een degelijke motivering" is?
b)welke middelen van verweer/beroep heeft een vlieger die onverhoopt t.b.v. een lieveling van de commissie uit de kernploeggeveegd wordt?
c)bij welke objectieve instelling kan iemand in beroep of bezwaar gaan als dit artikel wordt toegepast?
d)bij een wedstrijd dienen wedstrijdleiding en vliegers zich aan het reglement te houden. Waarom U niet!!

Ik zie U antwoorden met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Jan Ritsma
Het antwoord luidde:
De CW&S schreef: Geachte heer Ritsma,

Hierbij onze beantwoording van uw mail van 3 november 2018.

Ad 1.
Het voorstel is ingetrokken. Met het vaststellen van de nieuwe IGC handicaplijst voor de clubklasse is het ook niet meer aan de orde.

Ad 2.
De vooruitzichten voor de clubklasse zijn goed.
Grappig dat Frouwke Kuijpers het enige tijd geleden nodig vond om de clubklasse te redden door een voorstel op de agenda van de IGCvergadering te plaatsten, dat pleitte voor het meenemen van water. Alle problemen zijn dus opgelost volgens de CW&S
Feit is dat de laatste NK er helemaal geen sprake meer was van een clubklasse en mensen die ingewijd zijn in de problematiek de clubklasse niet of nauwelijks serieus nemen. Er gaan stemmen op bij de IGC om de clubklasse af te schaffen. Zie een uitleg van Frouwke Kuijpers bij monde van de CW&S secretaris
Zie ook de commotie.
De CW&S schreef:
Ad 3 tot en met 6.
Het komt ons voor dat u de termen ‘stemming’ en ‘voting’ met elkaar verward. Vliegers worden niet in de kernploeg gestemd. De kernploeg wordt samengesteld aan de hand van een rangorde, welke voor een beperkt deel door de CWS voting wordt bepaald. Wij wijzen u nogmaals op de procedure zoals beschreven in het Topsport Beleidsplan Bijlage F, artikel 3.4. Daarin staat precies beschreven hoe de rangorde bepaling in zijn werk gaat. Deze procedure is ook dit jaar door CWS gevolgd.
Tjonge! Ik verwar "stemming" en "voting". Gek he als in ieder woordenboek staat dat dat het zelfde is....
Verder wordt hier even snel nergens antwoord op gegeven. Natuurlijk is de voting van de CW&S mede bepalend voor het feit of iemand in de kernploeg komt of niet. In het verleden werd de nummer 15 van de ladder in de kernploeg gestemd en de nummer 9 van de ladder uit de kernploeg gestemd. Frouwke Kuijpers zat in de tijd dat haar zoon in de kernploeg gestemd werd op twee posten in de CW&S. Nu de CW&S weigert de vragen 3 t/m6 behoorlijk te beantwoorden moeten we aannemen dat Frouwke de gelegenheid had om 2 maal op haar zoon te stemmen. Mogelijk ook de reden dat de CW&S weigert vraag 6 te beantwoorden die vraagt naar de samenstelling van de CW&S tijdens de cruciale votings
De CW&S schreef: Ad 7.
De volgorde van de ladder en de wedstrijden welke bij het vaststellen ervan betrokken zijn vindt u op http://www.cws.zweefportaal.nl/main/art ... ticle_id=9.
Dat was de vraag niet! Ik vroeg of het klopte dat Tim Kuijpers zonder plaats op de ladder van 2015 en met een onofficiele NK clubklasse in 2016 plus een buitenlandse wedstrijd, volgens het systeem dan recht had op deelname aan de EK 2017.
De CW&S schreef:
Ad 8.
Zie https://www.soaringspot.com/en_gb/nk-zweefvliegen-2017/

Ad 9.
Deze vraag is in onze email van 2 november 2018 reeds beantwoord.
Dat is niet waar. Ik vraag namelijk waarom de CW&S een wereldkampioen standaardklasse onder een Europees kampioen clubklasse plaatst en geen gebruik maakt van haar recht dit te corrigeren.
De CW&S schreef:
Ad 10.
Het artikel heeft als doel om in uitzonderlijke gevallen waarin de reglementen/procedures niet voorzien toch een besluit te kunnen nemen. Gezien uw kwalificatie (‘schandalig’) verschillen wij duidelijk van mening over de nut en noodzaak van het artikel. Dat mag, we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Namens CW&S,

Meinte Wassenaar
Secretaris
Tja, er wordt weer geen antwoord gegeven op de vragen, en het enige antwoord dat ze geven is een leugen.
Er staat helemaal niet in dat kapstokartikel dat de CW&S beslist als er een situatie bestaat waarin het reglement niet voorziet.
Er staat dat de CW&S van het reglement AF MAG WIJKEN, kortom het COMPLETE reglement aan de kant mag schuiven als haar de uitslag niet bevalt!!

Dus, op de vragen:
a)Welke objectieve instelling bepaalt wat "een degelijke motivering" is?
b)welke middelen van verweer/beroep heeft een vlieger die onverhoopt t.b.v. een lieveling van de commissie uit de kernploeg geveegd wordt?
c)bij welke objectieve instelling kan iemand in beroep of bezwaar gaan als dit artikel wordt toegepast?
d)bij een wedstrijd dienen wedstrijdleiding en vliegers zich aan het reglement te houden. Waarom U niet!!
Komt lekker geen antwoord en kunnen we gevoeglijk aannemen dat je als wedstrijdvlieger rechteloos bent wanneer je ten behoeve van een familielid van een bobo uit de kernploeg geveegd wordt.

In een volgende posting zal ik nog de historie en achtergronden belichten over de machtsverhoudingen in de CW&S en het Afdelingsbestuur zweefvliegen (ABZ).

Gebruikersavatar
Jan Ritsma
Berichten: 2523
Lid geworden op: 23 sep 2009, 20:20

Re: De CW&S en het beruchte votingsysteem

Bericht door Jan Ritsma » 30 nov 2018, 10:57

Inmiddels is naar aanleiding van mijn schrijven aan de CW&S de plaats van Tim Kuijpers in de nationale ladder aangepast.
Hij gaat van de 54e naar de 1e plaats. Onze regerend wereldkampioen standaardklasse Sjaak Selen, prijkt echter op de 55e plaats van de ladder. Waarom de feiten en omstandigheden Tim naar de eerste plaats lanceren en die feiten en omstandigheden niet gelden voor Sjaak, is mij nog niet duidelijk....

Afbeelding

Plaats reactie